Tin tức

Tập huấn kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của bộ về phiếu chấm điểm rubric cho các môn học Thí nghiệm

 

 

 

 

    Sáng ngày 12/10/2020 vào lúc 10h đến 11h20, Phòng Khảo Thí và Đảm bảo chất lượng do Tiến sĩ Lê Phương Trường phụ trách đã tổ chức buổi tập huấn trong công tác kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ về phiếu chấm điểm Rubric cho toàn thể cán bộ giảng viên, nhân viên của Khoa Kỹ thuật hóa học và môi trường tại phòng I310, cơ sở 6.
    Để Quý Thầy/Cô hiểu rõ hơn nữa về một số kỹ năng xây dựng phiếu chấm điểm Rubric phù hợp với chuẩn đầu ra của môn học, qua đó phù hợp với chuẩn đầu ra của Khoa và của trường Đại học Lạc Hồng, nội dung của buổi tập huấn xoay quanh việc sửa lỗi một số phiếu chấm điểm Rubric của bộ môn thực hành như: Thí nghiệm vi sinh và thí nghiệm Hóa vô cơ phục vụ cho công tác đánh giá chuẩn đầu ra của môn học.
    Trong suốt quá trình tập huấn, TS. Lê Phương Trường cùng Ths. Đoàn Thị Tuyết Lê, Ths. Đỗ Đặng Thuận và các Thầy/Cô Khoa Kỹ thuật Hóa học và môi trường đã tiến hành trao đổi về mức độ phù hợp của phiếu chấm điểm Rubric cho môn thực hành. Qua đó tạo tiền đề cho các buổi tập huấn tiếp theo nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác kiểm định.

    Một số hình ảnh của cuộc họp

Hình ảnh 1

Hình ảnh 2

Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm

      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        2,840,782       1/169