Tin tức

Tập huấn kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của bộ về phiếu chấm điểm rubric cho môn học Phương pháp nghiên cứu khoa học

 

 

    Sáng ngày 21/09/2020 vào lúc 9h đến 10h20, Phòng Khảo Thí và Đảm bảo chất lượng do Tiến sĩ Lê Phương Trường phụ trách đã tổ chức buổi tập huấn trong công tác kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ về phiếu chấm điểm Rubric cho toàn thể cán bộ giảng viên, nhân viên của Khoa Kỹ thuật hóa học và môi trường tại phòng I310, cơ sở 6.
    Để Quý Thầy/Cô hiểu rõ hơn nữa về một số kỹ năng xây dựng phiếu chấm điểm Rubric phù hợp với chuẩn đầu ra của môn học, qua đó phù hợp với chuẩn đầu ra của Khoa và của trường Đại học Lạc Hồng, nội dung của buổi tập huấn xoay quanh việc xây dựng phiếu chấm điểm Rubric phục vụ cho công tác đánh giá chuẩn đầu ra của môn học.
    Trong suốt quá trình tập huấn, TS. Lê Phương Trường cùng TS. Phan Thị Phẩm và các Thầy/Cô Khoa Kỹ thuật Hóa học và môi trường đã tiến hành trao đổi về mức độ phù hợp của phiếu chấm điểm Rubric cho môn học Phương pháp nghiên cứu khoa học. Qua đó tạo tiền đề cho các buổi tập huấn tiếp theo nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác kiểm định.

Một số hình ảnh buổi tập huấn

Hình 1

Hình 2

Hình 3

Xuân Thu theo nguồn BPTH

Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm

      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        2,840,783       1/169