Tin tức

Tập huấn kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của bộ về phương pháp giảng dạy lần 2

Sáng ngày 31/08/2020 vào lúc 8.30 đến 10h30, Phòng Khảo Thí và Đảm bảo chất lượng do Tiến sĩ Lương Phương Trường phụ trách đã tổ chức buổi tập huấn thứ 2 trong kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ về phương pháp giảng dạy cho toàn thể cán bộ giảng viên, nhân viên của Khoa Kỹ thuật hóa học và môi trường tại phòng B404, cơ sở 1.
    Để Quý Thầy/Cô hiểu rõ hơn nữa về việc lựa chọn các phương pháp giảng dạy phù hợp với chuẩn đầu ra của môn học, qua đó phù hợp với chuẩn đầu ra của Khoa và của trường Đại học Lạc Hồng, nội dung của buổi tập huấn xoay quanh việc giải thích sự đáp ứng của các phương pháp giảng dạy tới từng mức độ trong chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ.
    Trong suốt quá trình tập huấn, TS. Lê Phương Trường cùng các Thầy/Cô Khoa Kỹ thuật Hóa học và môi trường đã tiến hành tham luận về mức độ đáp ứng của các phương pháp giảng dạy đến chuẩn đầu ra. Qua đó tạo tiền đề cho các buổi tập huấn tiếp theo nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác kiểm định.

    Một số hình ảnh trong buổi họp: 

Hình 1

Hình 2

Hình 3

Hình 4

Xuân Thu thep nguồn BPTH

Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm

      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        2,840,798       1/170