Tin tức

Khoa Kỹ thuật hóa học và Môi trường - “Đã có thành tích xuất sắc đóng góp cho hoạt động nghiên cứu và công bố khoa học quốc tế 2014-2019"

 • Được thành lập từ năm 1999 đến nay là hơn 20 năm, Khoa Kỹ thuật Hóa học và Môi trường (KTHH&MT) luôn được sự chỉ đạo sâu sát cũng như định hướng hoạt động theo hướng phát triển chung của Đại học Lạc Hồng. Với đội ngũ cán bộ giảng viên, cố vấn khoa học, hội đồng khoa học là các chuyên gia đầu ngành trong hoạt động giảng dạy cũng như nghiên cứu khoa học. Cùng với sự lãnh đạo của Ban chủ nhiệm Khoa, tập thể khoa là những người thầy, cô đầy tâm huyết cho công tác giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH). Bên cạnh đó, Khoa luôn có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các Trường Đại học, các Viện Khoa học, Trung tâm nghiên cứu khoa học ở tp Hồ Chí Minh. Chính những điều kiện đó đã góp phần làm nên những thành công của khoa trong những năm qua. Đặc biệt, trong giai đoạn 5 năm vừa qua, thực hiện chiến lược phát triển giáo dục của nhà trường giai đoạn 2013-2020, số 075/ĐHLH ký ngày 27/8/2013, “giảng dạy gắn liền với nghiên cứu khoa học”, Khoa KTHH&MT luôn khuyến khích, tạo điều kiện để các giảng viên, sinh viên trong khoa tham gia nghiên cứu khoa học .
 • Trong 5 năm từ 2015 đến 2019, tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên khoa đã tích cực tham gia công tác chuyên môn, giảng dạy và đào tạo được nhà trường đánh giá “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” (của UBND tỉnh Đồng Nai) các năm 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019. Bên cạnh đó, thành tích NCKH trong 5 năm qua (2014-2019), tập thể CB-GV được xếp loại khá cao. Cụ thể là: tổng số đề tài NCKH giảng viên đạt cấp trường: 23 đề tài; tổng số đề tài NCKH sinh viên: 138 đề tài; tổng số bài báo đăng trên tạp chí trong nước và quốc tế: 35 (gồm 29 bài báo quốc tế và 6 bài báo trong nước) được đăng trên tạp chí chuyên ngành có chỉ số ISSN hoặc đăng trong kỷ yếu hội thảo có uy tín với chỉ số ISBN (IF hoặc scopus), 27 bài báo khoa học của Sinh viên và Giảng viên được chấp nhận đăng trên tạp chí Lạc Hồng trong những năm 2017-2019; tổng số giải thưởng Hội thi Sáng tạo KH-KT tỉnh với thành tích cao (2014-2019): 28 giải; tổng số sáng kiến giảng viên đạt cấp trường được xếp hạng cao: 6 sáng kiến; tổng số đề án thi Khởi nghiệp đạt giải cao: 5 dự án và các giải thưởng cuộc thi khác: 4. Ngoài ra, giảng viên trong khoa còn là chủ nhiệm 01 đề tài NCKH cấp tỉnh năm 2018.
 •  
 • Hình 1: Giấy khen Tập thể Khoa Kỹ thuật hóa học và Môi trường đã “có thành tích xuất sắc đóng góp cho hoạt động nghiên cứu và công bố khoa học quốc tế giai đoạn 5 năm (2014-2019)"
 •  

Ngoài ra, việc áp dụng các tiến bộ KH-KT, đưa các Công nghệ cao vào ứng dụng, đem lại hiệu quả cho bà con nông dân, và phục vụ đáp ứng cho kế hoạch của nhà trường trong phát triển khoa học công nghệ phục vụ nông nghiệp, nông thôn mới. Trong những năm qua, Khoa đã nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và trồng cây chuối cấy mô và kỹ thuật trồng nấm linh chi trước mắt cung cấp cho các trường PTTH trong địa phương và lân cận phục vụ cho công tác hướng nghiệp và tuyển sinh của Trường, tiến tới việc đưa ra rộng rãi cho nông dân.

Hình 2: Cấy mô chuối giống tại PTN của khoa

Hình 3: Lãnh đạo nhà trường - NGUT.Ts. Nguyễn Thị Thu Lan (Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng) trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân “có thành tích xuất sắc đóng góp cho hoạt động nghiên cứu và công bố khoa học quốc tế giai đoạn 5 năm (2014-2019)"

Để động viên khuyến khích tập thể và cá nhân, lãnh đạo nhà trường đã khen thưởng Giấy khen cho tập thể Khoa và 3 cá nhân (Ts. Nguyễn Huỳnh Bạch Sơn Long, Ths. Mai Hương Trà và Ts. Nguyễn Trọng Anh) do “có thành tích xuất sắc đóng góp cho hoạt động nghiên cứu và công bố khoa học quốc tế giai đoạn 5 năm (2014-2019)” (số 1198/QĐKT, 20/12/2019). Để giữ vững và nâng cao chất lượng đào tạo và NCKH, việc đổi mới phương pháp giảng dạy thông qua các buổi khoa học chuyên đề và báo cáo các đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên, sinh viên định kỳ nhằm giúp giảng viên và sinh viên hiểu rõ, tiếp cận chính xác vấn đề và hoàn thành đề tài đúng tiến độ luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm phát triển của khoa trong những năm tới.

 

Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm

nghiên cứu khoa học, giấy khen


   © 2021 Đại học Lạc Hồng
     2,840,793       1/169