Tin tức

Tập huấn kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của bộ về phương pháp giảng dạy

     Nhằm giải quyết các khó khăn cho cán bộ giảng viên, nhân viên trong công tác kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ, Phòng Khảo Thí và Đảm bảo chất lượng tổ chức lớp tập huấn về phương pháp giảng dạy cho toàn thể cán bộ giảng viên, nhân viên Khoa Kỹ thuật Hóa học và môi trường vào sáng ngày 24/08/2020.
     Để Quý Thầy/Cô hiểu rõ hơn nữa về việc lựa chọn các phương pháp giảng dạy phù hợp với chuẩn đầu ra của môn học, qua đó phù hợp với chuẩn đầu ra của Khoa và của trường Đại học Lạc Hồng, nội dung của buổi tập huấn xoay quanh việc liệt kê và giải thích sự đáp ứng của các phương pháp giảng dạy tới từng mức độ trong chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ.
     Trong suốt quá trình tập huấn, TS. Lê Phương Trường cùng các Thầy/Cô Khoa Kỹ thuật Hóa học và môi trường đã tiến hành trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm về việc áp dụng các phương pháp giảng dạy trong suốt thời gian công tác tại Đại học Lạc Hồng. Qua đó tạo tiền đề cho các buổi tập huấn tiếp theo nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác kiểm định.

Một số hình ảnh hoạt động

Hình 1

Hình 2

Hình 3

Hình 4

Xuân Thu theo nguồn BPTH

Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm

      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        2,840,787       1/169