Tin tức

Tập huấn kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của bộ về phương pháp đánh giá môn học

Sáng ngày 07/09/2020 vào lúc 9h đến 10h30, Phòng Khảo Thí và Đảm bảo chất lượng do Tiến sĩ Lê Phương Trường phụ trách đã tổ chức buổi tập huấn trong công tác kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ về phương pháp đánh giá cho toàn thể cán bộ giảng viên, nhân viên của Khoa Kỹ thuật hóa học và môi trường tại phòng I310, cơ sở 6.
    Để Quý Thầy/Cô hiểu rõ hơn nữa về một số phương pháp đánh giá phù hợp với chuẩn đầu ra của môn học, qua đó phù hợp với chuẩn đầu ra của Khoa và của trường Đại học Lạc Hồng, nội dung của buổi tập huấn xoay quanh việc giới thiệu các phương pháp đánh giá tới từng mức độ trong chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ.
    Trong suốt quá trình tập huấn, TS. Lê Phương Trường cùng các Thầy/Cô Khoa Kỹ thuật Hóa học và môi trường đã tiến hành trao đổi về mức độ đáp ứng của các phương pháp đánh giá đến chuẩn đầu ra. Qua đó tạo tiền đề cho các buổi tập huấn tiếp theo nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác kiểm định. 

Một số hình ảnh trong cuộc họp

Xuân Thu theo nguồn BPTH

Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm

      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        2,840,935       2/171