Nghiên cứu khoa học

Xây dựng quy trình nuôi trồng đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris) trên môi trường hữu cơ bổ sung tổ yến

Đoàn Thị Tuyết Lê, Lê Thị Thu Hương, Đỗ Minh Anh và cộng sự

Tạp chí Sức khỏe và Môi trường (2020)

https://drive.google.com/file/d/1mVLhLQtC7PutGrksSQVykU2ReAm4OEv1/view?usp=sharing

Mục tiêu của nghiên cứu này là xây dựng quy trình nuôi trồng C. militaris trên môi trường hữu cơ nhằm tạo ra nguồn sản phẩm an toàn và nâng cao sức khỏe con người. Nghiên cứu thay thế các khoáng chất vô cơ thường được sử dụng bằng các chất hữu cơ hoàn toàn tự nhiên. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trên môi trường nhân giống cấp 1 hệ sợi nấm phát triển tốt khi bổ sung 0,9% dịch chuối vào môi trường cơ bản PGA. Môi trường dịch thể là 2% glucose + 0,5% peptone + 0,5% cao nấm men + 1,7% dịch chiết chuối. Trong giai đoạn nuôi quả thể, hệ sợi nấm phát triển nhanh; số lượng quả thể đạt trung bình 139 quả thể/20cm2; thời gian hình thành quả thể ngắn (10 ngày); kích thước lớn và hàm lượng cordycepin cao (871 mg/kg) khi sử dụng 30 g gạo lứt + 10% bột nhộng tằm khô + 50 ml dịch khoáng có bổ sung 0,24% dịch chiết từ yến sào và 0,61% từ chuối được nuôi trong điều kiện 20-25OC, độ ẩm 70-90% và cường độ chiếu sáng 700-1000 lux.

Khoa KH&CNTP

Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm

   • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
   • Điện thoại: 0251 3952 778
   • Email: lachong@lhu.edu.vn
   • © 2023 Đại học Lạc Hồng
     388,492       1/429