Nghiên cứu khoa học

Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm  »  Nghiên cứu khoa học

Thử nghiệm sản xuất cà phê túi lọc

Thử nghiệm sản xuất Cà phê túi lọc.

Nội dung toàn văn: /Data/News/122/files/Cafe_tui_loc.PDF