Nghiên cứu khoa học

Mời Tham dự Hội thảo Chuyên đề "Ứng dụng Vi sinh trong Xử lý Môi trường"

Kính mời Quý Thầy, Cô và các em Sinh viên,

Hội Thảo Chuyên đề được tổ chức bởi Khoa Kỹ thuật Hóa học và Môi trường với Chủ đề "Ứng dụng Vi sinh trong Xử lý Môi trường", nội dung cụ thể như sau: 
I. Báo cáo chuyên đề: 
1. Ứng dụng Chế phẩm vi sinh (cpvs) trong xử lý nước thải công nghiệp 
2. Ứng dụng CpVs trong xử lý nước thải chăn nuôi 
3. Ứng dụng CPVS trong xử lý chất thải nông nghiệp 
4. Ứng dụng CPVS trong nhà hàng khách sạn 
II. Trao học bổng cho sinh viên Nghiên cứu khoa học 
Các chuyên đề được trình bày và giao lưu với những Chuyên gia từ Doanh nghiệp và Giảng viên của Khoa. 
Thời gian: 8:30-11:00AM, 12/5/2018 (Thứ 7) 
Địa điểm: Hội trường I209, Cơ sở 6 ĐH Lạc Hồng (Trung tâm NCKH&UD) 
Rất mong được đón tiếp Quý Thầy, Cô và các em Sinh viên có quan tâm tham dự!

Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm

hội thảo, vi sinh


      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        215,041       1/171