Nghiên cứu khoa học

Duyệt và đánh giá đề cương nghiên cứu khoa học của cán bộ - giảng viên năm 2014-2015

Dựa vào sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường về việc đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của giảng viên, nhằm đánh giá góp ý cho các đề tài khoa học, Hội đồng đánh giá và xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên cho năm học 2014-2015 của Khoa Công nghệ hóa và thực phẩm được thành lập theo quyết định số 594/QĐ-ĐHLH ký ngày 04/6/2014.

Phiên làm việc của Hội đồng đánh giá đề cương đề tài NCKH giảng viên cấp khoa năm học 2014-2015

Thành viên Hội đồng gồm:

STT

Tên

Học vị

Nhiệm vụ

Nơi công tác

1

Nguyễn Huỳnh Bạch Sơn Long

Tiến sĩ

Chủ tịch

Trưởng khoa CNH&TP

2

Nguyễn Đức Thạch

Tiến sĩ

Phó chủ tịch

Trưởng Bộ môn Hóa học

3

Thái Xuân Du

Tiến sĩ

Ủy viên

Trưởng ngành Công nghệ sinh học

4

Phan Thị Thanh Diệu

Tiến sĩ

Phản biện

Giảng viên trường ĐH CNTP tp HCM

5

Nguyễn Đình Thị Như Nguyện

Tiến sĩ

Phản biện

Giảng viên khoa CNH&TP

6

Nguyễn Hữu Hiếu

Tiến sĩ

Phản biện

Giảng viên khoa CNH&TP

7

Cao văn Dư

Thạc sĩ

Ủy viên

Giảng viên khoa CNH&TP

8

Nguyễn Thái Thanh Trúc

Thạc sĩ

Thư ký

Giảng viên khoa CNH&TP

Tác giả Ths. Trần Thị Mỹ Trinh đang trình bày đề cương nghiên cứu 

Với tinh thần góp ý, xây dựng và đánh giá đề cương các đề tài theo những tiêu chí mới do Trường quy định, Hội đồng nhất trí đồng ý, chấp thuận cho các tác giả tiến hành thực hiện việc nghiên cứu theo đề cương được chỉnh sửa. Hội đồng đã phân công thành viên theo dõi, kiểm tra, giám sát tiến độ của các đề tài (tổng cộng là 4 đề tài cho năm học 2104-2015), nhằm giúp các tác giả hoàn thiện công trình nghiên cứu và sẽ báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học của mình vào tháng 6/2015 với sản phẩm đề tài, ngoài công trình toàn văn, còn là 1 bài báo khoa học.

Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm

nghiên cứu khoa học, hóa học, thực phẩm


      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        215,008       1/169