Nghiên cứu khoa học

Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm  »  Nghiên cứu khoa học

Tham dự Hội thảo "Hướng dẫn viết bài báo khoa học" - 02/04, 10/04 trình bày bởi Gs. Teddy Andrew Knoy

Mời các bạn sinh viên các khóa quan tâm đến việc viết báo khoa học, có ý định đăng trên các tạp chí quốc tế, tham dự Hội thảo "Hướng dẫn viết bài báo khoa học" do Trường Đại học Lạc Hồng tổ chức vào ngày 02/04 và ngày 10/04, với sự trình bày của Gs. Teddy Andrew Knoy.

Thời gian: 08:00-11:30 am, 02/04/2014; 10/04/2014

Địa điểm: Hội trường, Cơ sở 1, Số 10, Huỳnh văn Nghệ, P. Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai.

Trân trọng kính mời.