Nghiên cứu khoa học

Tham dự Hội thảo "Hướng dẫn viết bài báo khoa học" - 02/04, 10/04 trình bày bởi Gs. Teddy Andrew Knoy

Mời các bạn sinh viên các khóa quan tâm đến việc viết báo khoa học, có ý định đăng trên các tạp chí quốc tế, tham dự Hội thảo "Hướng dẫn viết bài báo khoa học" do Trường Đại học Lạc Hồng tổ chức vào ngày 02/04 và ngày 10/04, với sự trình bày của Gs. Teddy Andrew Knoy.

Thời gian: 08:00-11:30 am, 02/04/2014; 10/04/2014

Địa điểm: Hội trường, Cơ sở 1, Số 10, Huỳnh văn Nghệ, P. Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai.

Trân trọng kính mời.

Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm

báo khoa học, hướng dẫn, lạc hồng


      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        214,991       1/169