Nghiên cứu khoa học

Đánh giá đề tài NCKH giảng viên của Khoa CNH&TP năm học 2013-2014

Nhằm đánh giá cũng như nghiệm thu đề tài khoa học để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, Hội đồng đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên năm học 2013-2014 của Khoa Công nghệ hóa và thực phẩm được thành lập theo quyết định số 595/QĐ-ĐHLH ký ngày 04/6/2014.

Phiên làm việc của Hội đồng đánh giá đề tài NCKH giảng viên cấp khoa

Thành viên Hội đồng gồm:

STT

Tên

Học vị

Nhiệm vụ

Nơi công tác

1

Nguyễn Huỳnh Bạch Sơn Long

Tiến sĩ

Chủ tịch

Trưởng khoa CNH&TP

2

Nguyễn Đức Thạch

Tiến sĩ

Phó chủ tịch

Trưởng Bộ môn Hóa học

3

Thái Xuân Du

Tiến sĩ

Ủy viên

Trưởng ngành Công nghệ sinh học

4

Phan Thị Thanh Diệu

Tiến sĩ

Phản biện 1

Giảng viên trường ĐH CNTP tp HCM

5

Nguyễn Đình Thị Như Nguyện

Tiến sĩ

Phản biện 2

Giảng viên khoa CNH&TP

6

Nguyễn Thái Thanh Trúc

Thạc sĩ

Thư ký

Giảng viên khoa CNH&TP

Tác giả Ths. Bùi Trường Đạt đang báo cáo kết quả nghiên cứu 

Sau buổi làm việc trên tinh thần góp ý, xây dựng và đánh giá đề tài theo các tiêu chí do Trường quy định, Hội đồng nhất trí xếp loại xuất sắc với đề tài “Nghiên cứu quá trình xử lý đến bào tử Aspergillus oryzae trong sản xuất viên mốc tương” được thực hiện bởi tác giả Ths. Bùi Trường Đạt (chủ trì đề tài) và đề nghị cho báo cáo tại Hội đồng cấp Trường vào ngày 28/6/2014. Đây là đề tài làm theo đơn đặt hàng và đã chuyển giao cho công ty Path (Hướng đi). Đề tài cũng đã được báo cáo tại Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc khu vực phía Nam lần III – vào tháng 11 năm 2013.

Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm

nghiên cứu, khoa học, lạc hồng, hóa


      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        215,013       1/171