Nghiên cứu khoa học

Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm  »  Nghiên cứu khoa học

Hội nghị Nghiên Cứu Khoa Học Giảng Viên khoa Công nghệ Hóa học & Thực phẩm lần thứ 9 năm 2012

Ngày 30/05/2012, tại Văn phòng Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm đã tổ chức “Hội nghị Nghiên Cứu Khoa Học GiảngViên cấp khoa lần thứ 9 năm 2012”.

Tham gia buổi hội nghị có PGS.TS Đống Thị Anh Đào Cố vấn Hiệu trưởng, PGS.TS Phan Thanh Sơn Nam - Cố vấn Khoa học & Công nghệ, ThS. Cao Văn Dư – Phó trưởng khoa Công nghệ Hóa học & Thực phẩm, các thành viên trong hội đồng khoa học cùng toàn thể quý thầy cô khoa Công nghệ Hóa học & Thực phẩm

Thành viên hội đồng gồm:

1. PGS.TS Đống Thị Anh Đào

Chủ tịch

2. PGS.TS Phan Thanh Sơn Nam

Phó chủ tịch

3. PGS.TS Nguyễn Thị Phương Phong

Ủy viên

4. TS. Lê Quang Trí

Ủy viên

5. TS. Trần Ngọc Quyển

Ủy viên

6. ThS. Cao Văn Dư

Ủy viên

7. ThS. Nguyễn Thái Thanh Trúc

Thư ký

       Thông qua buổi hội nghị này, các đề tài nghiên cứu khoa học đã được các thành viên trong ban hội đồng đánh giá cao. Các đề tài đều xuất phát từ thực tiễn và có tính ứng dụng thực tế.

Trong Hội nghị nghiên cứu khoa học giáo viên lần 9, Khoa Công nghệ Hóa học & Thực phẩm có 9 đề tài tham gia gồm các lĩnh vực: Công nghệ Nano, Tổng hợp hữu cơ, Công nghệ thực phẩm…

1.      “Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát tính chất của vật liệu nano Cu bằng phương pháp khử hóa học có sự hỗ trợ của nhiệt vi sóng”- ThS. Cao Văn Dư và KS. Nguyễn Xuân Chương.

2.      “Nghiên cứu tổng hợp xanh keo nano vàng và ứng dụng chế tạo kem trị phỏng mau liền sẹo”- ThS. Ngô Hoàng Minh và KS. Đỗ Thị Xuân Thu

3.      “Nghiên cứu qui trình sản xuất trà nấm mèo”- ThS. Trịnh Thanh Tâm và KS. Từ Phan Nam Phương.

4.      “Khảo sát khả năng ứng dụng của chất màu trích lý từ cây lá cẩm Peristrophe Roxburghiana”- ThS. Nguyễn Hồng Khôi Nguyên và KS. Phan Kim Anh.

5.      “Xây dựng hệ thống phủ nhúng trong phương pháp sol-gel”- ThS. Trần Phú Cường và KS. Tô Thị Yến Chị.

6.      “Nghiên cứu khả năng lưu giữ khí của vật liệu MOFs”- KS. Nguyễn Bình Kha.

7.      “Nghiên cứu sản xuất một số sản phẩm từ khoai mỡ (Dioscorea alata L.)”- ThS. Ngô Đình Hoàng Diễm và KS. Nguyễn Thái Thanh Trúc.

8.      “Khảo sát ảnh hưởng của sóng siêu âm tới hiệu suất trích ly dầu gấc bằng dung môi”- KS. Trần Thị Mỹ Trinh.

9.      “Nghiên cứu sản xuất giá đậu tương và giá đậu phộng bằng phương pháp thủy canh”- KS. Lê Xuân Hiễu.

Một số hình ảnh buổi hội nghị

ThS. Nguyễn Thái Thanh Trúc – Quản lý nghiên cứu khoa học

Đọc quyết định “V/v thành lập hội đồng NCKHGV 2012”

Hội đồng nghiên cứu khoa học giảng viên năm 2012

(Từ trái qua: TS. Lê Quang Trí, PGS.TS Đống Thị Anh Đào, PGS.TS Phan Thanh Sơn Nam, PGS.TS Nguyễn Thị Phương Phong)

PGS.TS Đống Thị Anh Đào – Cố vấn Hiệu trưởng

Chủ tịch hội đồng NCKHGV 2012 phản biện đề tài

PGS.TS Phan Thanh Sơn Nam – Cố vấn KHCN khoa CN Hóa - Thực phẩm

Phản biện các đề tài Công nghệ Hóa học

PGS.TS Nguyễn Thị Phương Phong – Giảng viên

trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM phản biện các đề tài

TS. Lê Quang Trí – Giảng viên trường ĐH Công nghệ Sài Gòn

phản biện các đề tài Công nghệ Thực phẩm

ThS. Ngô Hoàng Minh trình bày đề tài: “Nghiên cứu tổng hợp xanh keo nano vàng và ứng dụng chế tạo kem trị phỏng mau liền sẹo”

ThS. Từ Phan Nam Phương trình bày để tài: “Nghiên cứu qui trình sản xuất trà nấm mèo”

ThS. Trần Phú Cường trình bày đề tài: “Xây dựng hệ thống phủ nhúng trong phương pháp sol-gel”

KS. Trần Thị Mỹ Trinh trình bày đề tài: “Khảo sát ảnh hưởng của sóng siêu âm tới hiệu suất trích ly dầu gấc bằng dung môi”

KS. Nguyễn Bình Kha trình bày đề tài: “Nghiên cứu khả năng lưu giữ khí của vật liệu MOFs”

ThS. Nguyễn Thái Thanh Trúc trình bày đề tài: “Nghiên cứu sản xuất một số sản phẩm từ khoai mỡ (Dioscorea alata L.)

KS. Nguyễn Xuân Chương trình bày đề tài: “Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát tính chất của vật liệu nano Cu bằng phương pháp khử hóa học có sự hỗ trợ của nhiệt vi sóng”

ThS. Nguyễn Hồng Khôi Nguyên trình bày đề tài: “Khảo sát khả năng ứng dụng của chất màu trích lý từ cây lá cẩm Peristrophe Roxburghiana”

KS. Lê Xuân Hiễu trình bày đề tài: “Nghiên cứu sản xuất giá đậu tương và giá đậu phộng bằng phương pháp thủy canh”