Nghiên cứu khoa học

Hội nghị nckh sv khoa cn hóa –thực phẩm lần thứ 17

Ngày 10 tháng 12 năm 2011 khoa công nghệ Hóa – Thực Phẩm tổ chức hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên cấp khoa lần thứ 17. Hội nghị diễn ra tại 2 phòng B405 và B501. Tham gia buổi báo cáo gồm có quý thầy, cô và đông đảo các bạn sinh viên trong khoa.

Trong năm nay, hội nghị nghiên cứu sinh viên cấp khoa, khoa công nghệ Hóa-Thực Phẩm có 20 đề tài thuộc 2 chuyên ngành Hóa Học và Thực Phẩm. Các đề tài hướng tới 2 mục tiêu là khả năng ứng dụng thực tế và hướng tới các bài báo khoa học. Kết quả các đề tài đã đảm bảo hai mục tiêu đề ra.

Một số đề tài tiêu biểu có khả năng ứng dụng  vào sản xuất như: “Nghiên cứu cải thiện cấu trúc sản phẩm giò lụa sản xuất từ thịt đông lạnh tại nhà máy D&F”; “Nghiên cứu chế tạo vật liệu cách nhiệt Polyurethane tỷ trọng thấp gia cường bằng nano SiO2”, ứng dụng tại công ty Cách Nhiệt Sài Gòn; “Tổng hợp MOF-5 & IRMOF-8, ứng dụng hấp phụ CO2 và khảo sát độ bền hóa học của chúng”.

Một số đề tài có khả năng hướng tới các bài báo khoa học: “Tổng hợp và điều chỉnh kích thức hạt nano đồng trong PVP bằng phương pháp polyol; “Nghiên cứu tổng hợp MOF-199 và khảo sát hoạt tính xúc tác trên phản ứng ghép C-O”; “Nghiên cứu sản xuất nước uống từ malt nếp than”; “Nghiên cứu sản xuất bột nấm rơm bằng phương pháp thủy phân bởi enzyme”…

 Hội đồng báo cáo được chia thành 2 tiểu ban:

Tiểu ban 1: Chuyên ngành Công nghệ Hóa

1. PGS.TS. Phan Thanh Sơn Nam                              Trưởng tiểu ban

2. PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Phong                             Ủy viên

3. TS. Lê Thị Hồng Nhan                                                  Ủy viên

4. TS. Nguyễn Đức Thạch                                                 Ủy viên

5. ThS. Cao Văn Dư                                                          Ủy viên

6. ThS. Ngô Hoàng Minh                                                   Ủy viên

7. KS. Đỗ Thị Xuân Thu                                                    Thư ký

Tiểu ban 2: Chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm

1. PGS.TS. Đống Thị Anh Đào                                  Trưởng tiểu ban

2. TS. Lê Thị Phú                                                                Ủy viên

3. TS. Lê Quang Trí                                                            Ủy viên

4. ThS. Ngô Đình Hoàng Diễm                                            Ủy viên

5. ThS. Nguyễn Hồng Khôi Nguyên                                     Ủy viên

6. ThS. Trịnh Thanh Tâm                                                    Ủy viên

7. KS. Nguyễn Thái Thanh Trúc                                          Thư ký

Một số hình ảnh tại các tiểu ban
Hội đồng tiểu ban 1
Hội đồng tiểu ban 2

Thành viên hội đồng góp ý, phản biện các đề tài

Sinh viên báo cáo tại các tiểu ban

 

Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm

      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        214,999       1/169