Nghiên cứu khoa học

Báo cáo tiến độ nghiên cứu khoa học sinh viên khoa công nghệ hóa thực phẩm

Sáng ngày 08/10/2011 tại cơ sở 5 trường ĐH Lạc Hồng khoa CN Hóa - Thực phẩm đã tổ chức báo cáo tiến độ NCKH sinh viên khóa 2007. Nhằm kiểm tra, nhận xét và đánh giá tiến độ làm NCKH của các sinh viên khóa 2007. Hội đồng  báo cáo chia làm 02 tiểu ban:

+ Tiểu ban 1 báo cáo tại giảng đường G504. Các thành viên của tiểu ban 1:

1.      ThS. Cao Văn Dư – Trưởng tiểu ban 1

2.      ThS. Ngô Hoàng Minh - ủy viên

3.      Ks. Phan Kim Anh - ủy viên

4.      Ks. Nguyễn Bình Kha - ủy viên

5.      Ks. Đỗ Thị Xuân Thu - ủy viên

+ Tiểu ban 2 báo cáo tại giảng đường G505, Các thành viên của tiểu ban 2:

1.      PGS.TS. Đống Thị Anh Đào - Trưởng tiểu ban 2

2.      ThS. Nguyễn Hồng Khôi Nguyên - ủy viên

3.      ThS. Trịnh Thanh Tâm - ủy viên

4.      Ks. Từ Phan Nam Phương - ủy viên

5.      Ks. Nguyễn Thái Thanh Trúc- ủy viên

       Buổi báo cáo đã diễn ra thành công tốt đẹp

Một số hình ảnh của buổi báo cáo:

Các thầy cô trong hội đồng tiểu ban 1
Các thầy cô trong hội đồng tiểu ban 2
Sinh viên báo cáo tiến độ đề tài tại tiểu ban 1
Sinh viên báo cáo tiến độ đề tài tại tiểu ban 2
PGS.TS Đống Thị Anh Đào nhận xét và phản biện đề tài
Toàn cảnh buổi báo cáo tiến độ

 

Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm

      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        215,000       1/169