Nghiên cứu khoa học

Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm  »  Nghiên cứu khoa học

Báo cáo NCKH giáo viên 2010

 Ngày 26/5/2010 tại phòng Lab 1, khu liên hợp Phòng thí nghiệm. Khoa Công nghệ Hoá – Thực phẩm tổ chức báo cáo nghiên cứu khoa học giáo viên lần thứ 7 năm 2010. Thành phần tham dự gồm:

 -          PGS.TS. Đống Thị Anh Đào
 -          PGS.TS. Phan Thanh Sơn Nam
 -          TS. Nguyễn Văn Tân, Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học- Sau Đại học - Kiểm định chất lượng.
 -          TS. Nguyễn Thị Phương Phong
 -          Cùng toàn thể quí Thầy Cô khoa Công nghệ Hoá – Thực Phẩm
 Báo cáo nghiên cứu khoa học lần này có 06 đề tài:
 1.      Nghiên cứu sự ảnh hưởng Trisodium Citrate (C6H5Na3O7.2H2O) và Bạc Nitrat (AgNO3) lên kích thước hạt Nano Ag trong PVA.
 Thực hiện đề tài: Cao Văn Dư, Phan Kim Anh.
 2.      Khảo sát thành phần hoá học cao Etyl acetat và metanol của cây An Điền lưỡng phân Hedyotis Dichotoma Koen.Ex Roth thuộc họ Cà Phê (Rubiaceae).
 Thực hiện đề tài: Hoàng Minh Hảo, Nguyễn Bình Kha
 3.      Mô phỏng sự chuyển động của điện tử trong điện trường song song, vuông góc từ trường.
 Thực hiện đề tài: Trần Phú Cường         
 4.      Nghiên cứu chế biến gạo bổ sung sắt.
 Thực hiện đề tài: Nguyễn Hồng Khôi Nguyên
 5.      Sản xuất malt thóc, bước đầu ứng dụng để nuôi cấy vi sinh.
 Thực hiện đề tài: Trần Thị Mỹ Trinh, Tô Thị Yến Chi
 6.      Tìm hiểu hợp chất Curcumin từ nghệ.
 Thực hiện đề tài: Nguyễn Thái Thanh Trúc
  Kết thúc hội nghị, các đề tài được đánh giá cao, có nhiều ứng dụng trong thực tiễn và trong giảng dạy
 
                              Một số hình ảnh của buổi báo cáo
 
                           
              Các thành viên trong Hội đồng đánh giá và các Thầy Cô tham dự

 

 

Thầy Cao Văn Dư trình bày đề tài "Nghiên cứu sự ảnh hưởng Trisodium Citrate (C6H5Na3O7.2H2O) và Bạc Nitrat (AgNO3) lên kích thước hạt Nano Ag trong PVA. "

 

Thầy Hoàng Minh Hảo  trình bày đề tài: "Khảo sát thành phần hoá học cao Etyl acetat và metanol của cây An Điền lưỡng phân Hedyotis Dichotoma Koen.Ex Roth thuộc họ Cà Phê (Rubiaceae)"

  

Cô Nguyễn Hồng Khôi Nguyên trình bày đề tài: "Nghiên cứu chế biến gạo bổ sung sắt."

  

Cô Nguyễn Thái Thanh Trúc trình bày đề tài: " Tìm hiểu hợp chất Curcumin từ nghệ"

 

Cô Trần Thị Mỹ Trinh trình bày đề tài: "Sản xuất malt thóc, bước đầu ứng dụng để nuôi cấy vi sinh"

 

Thầy Trần Phú Cường trình bày đề tài: " Mô phỏng sự chuyển động của điện tử trong điện trường song song, vuông góc từ trường"