Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm mứt cà chua bi (Solanum lycopersicum var. cerasiforme)

Phạm Nguyễn Hàn Giang, Phan Thành Đạt, Nguyễn Thái Thanh Trúc

Keywords: mứt, cà chua bi, CaCl2, sấy, độ cứng

Tạp chí Khoa học Lạc Hồng (số 9, năm 2020)

12_Nghien_cuu_cac_yeu_to_anh_huong_den_chat_luong_san_pham_mut_ca_chua_bi_Solanum_lycopersicum_var_cerasiforme_.pdf (lhu.edu.vn)

Nghiên cứu đã xác định ảnh hưởng của một số yếu tố đến chất lượng sản phẩm mứt cà chua bi bao gồm: nồng độ CaCl2, thời gian ngâm CaCl2, tỷ lệ đường, thời gian rim mứt, nhiệt độ và thời gian sấy. Kết quả cho thấy sản phẩm mứt thu được tốt nhất khi ngâm cà chua bi trong dung dịch CaCl2 ở nồng độ 1% trong 2 giờ, tỷ lệ đường phối trộn là 55%, thời gian rim mứt là 45 phút và tiến hành sấy ở nhiệt độ 65o C trong 3 giờ. Độ cứng của sản phẩm mứt cà chua bi được đo bằng phương pháp TPA là 19.38 (N)

Khoa KH&CNTP

Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm

   • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
   • Điện thoại: 0251 3952 778
   • Email: lachong@lhu.edu.vn
   • © 2023 Đại học Lạc Hồng
     388,498       2/395