Tin tức

Đại hội Hội Hóa học Tỉnh Đồng Nai bầu Trưởng khoa KTHH&MT, ĐH Lạc Hồng làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ III (2018-2023)

 

Ngày 20-4, Hội Hóa học tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023. Nhiệm kỳ qua, Hội Hóa học tỉnh đã có nhiều họat động tích cực. Trong đó, ngoài việc nghiên cứu thành công và chuyển giao 32 đề tài nghiên cứu khoa học cho các đơn vị, doanh nghiệp ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, Hội còn tham gia phản biện một số đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, cấp thành phố.

TS.Vy Văn Vũ, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học – kỹ thuật tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

TS.Vy Văn Vũ, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học – kỹ thuật tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Bên cạnh đó, Hội cũng đã tham gia giảng dạy cho sinh viên các chuyên ngành Công nghệ hóa học, công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học, công nghệ môi trường. Đồng thời, có hơn 40 bài báo khoa học và 60 bài báo phổ biến khoa học của các hội viên đã được đăng tải trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước.

Công tác phản biện và giám định xã hội cũng được Hội Hóa học tỉnh chú trọng, quan tâm thực hiện. Hội đã hợp tác với Sở Tài nguyên – môi trường, Sở Công thương và các công ty, xí nghiệp phản biện hơn 50 báo cáo đánh giá tác động của môi trường, các bảng kế hoạch phòng ngừa sự cố hóa chất.

Ban chấp hành Hội Hóa học tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt Đại hội nhận nhiệm vụ.

Ban chấp hành Hội Hóa học tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt Đại hội nhận nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Hóa học tỉnh sẽ tiếp tục tiến hành kiện toàn bộ máy tổ chức, phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; thực hiện có hiệu quả những hoạt động chuyên môn, làm đầu mối giữa hội viên doanh nghiệp, các hội viên với các cơ quan Đảng, nhà nước; tích cực tham gia các chương trình khoa học kỹ thuật, tổ chức liên doanh, liên kết, mở rộng sản xuất nâng cao tay nghề cho cán bộ, công nhân lao động, tạo ổn định hoạt động và phát triển cho các doanh nghiệp, người lao động.

Dịp này, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí Nguyễn Huỳnh Bạch Sơn Long, Trưởng khoa Kỹ thuật hóa học và môi trường Trường đại học Lạc Hồng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Theo Hạnh Dung (Báo Đồng Nai)

Link http://baodongnai.com.vn/tintuc/201904/chuyen-giao-32-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-cho-cac-doanh-nghiep-2942573/

Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm

      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        2,840,800       1/169