Tin tức

“Sinh viên ngành Công nghệ Môi trường tham quan Phòng thí nghiệm Viện Môi trường – Tài nguyên TP. Hồ Chí Minh”

Tiếp tục chuỗi hoạt động tham quan thực tế của Sinh viên. Chiều ngày 02/5/2019 Sinh viên Ngành Công nghệ Môi trường tham quan Viện Môi trường và Tài nguyên TP.HCM.

Viện MT&TN TP.HCM là đơn vị đầu ngành Môi trường tại khu vực Miền Nam về công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo trình độ Thạc sỹ, tiến sỹ.

Trong những năm qua ngành Công nghệ Môi trường Đại học Lạc Hồng đã và đang hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cùng với Viện khá nhiều đề tài, đồng thời Ngành là cầu nối để các bạn sinh viên ra trường tiếp tục theo học cao học tại Viện Môi trường. Theo thống kê từ năm 2009 đến nay đã có 22 bạn theo học và tốt nghiệp Thạc sỹ tại Viện Môi trường và Tài nguyên TP. HCM.

Bên cạnh đó, cựu sinh viên Ngành Công nghệ Môi trường, ĐH Lạc Hồng đã tham gia công tác tại Viện khá đông, nắm các vị trí chủ chốt tại Phòng Công nghệ Môi trường, phòng Phân tích môi trường và phòng dự án,…Đã khẳng định được kiến thức, chuyên môn và kỹ năng để đáp ứng được yêu cầu của Viện và các doanh nghiệp.

Một số hình ảnh tham quan thực tế 

 

Xuân Thu theo LPĐ

Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm

      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        2,840,803       2/169