Thông tin Khoa học & Kỹ thuật

Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm  »  Thông tin Khoa học & Kỹ thuật

Ứng dụng công nghệ Khoa học nhân giống gừng núi đá, góp phần bảo tồn gen bản địa

Ứng dụng công nghệ Khoa học nhân giống gừng núi đá, góp phần bảo tồn gen bản địa

Click vào xem cụ thể

Trân trọng kính chào.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  56,257       1/117