Thông tin Khoa học & Kỹ thuật

Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm  »  Thông tin Khoa học & Kỹ thuật

Phí dịch vụ phân tích tại PTN Trọng Điểm, Khoa Kỹ thuật hóa học - Trường Đại học Bách Khoa tp HCM (giá ưu đãi)

VĂN PHÒNG KHOA CÔNG NGHỆ HÓA - THỰC PHẨM THÔNG BÁO TỚI TOÀN THỂ GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN TRONG TRƯỜNG V/V  "MỨC THU PHÍ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ VÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ  - TẠI PTN TRỌNG ĐIỂM CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ DẦU KHÍ - ĐHBK TP.HCM"

Xem chi tiết tại đây


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  56,260       1/117