Hội hóa học Đồng Nai

Khoa Kỹ thuật Hóa học & Môi trường  »  Hội hóa học Đồng Nai

Thông báo: Đại hội Đại biểu Hội Hóa học tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ III (2018-2023)

Hội Hóa học tỉnh Đồng Nai trân trọng kính mời Quý Hội viên thuộc các Chi hội đã được lập danh sách về dự Đại hội Đại biểu Hội Hóa học tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ III (2018-2023).

Thời gian: 8:00, 20/4/2019

Địa điểm: Hội trường I209, Cơ sở 6, Trường Đại học Lạc Hồng, Đồng Nai

Chi tiết xem file đính kèm. /Data/News/374/files/scan0005.pdf