Hội hóa học Đồng Nai

Khoa Kỹ thuật Hóa học & Môi trường  »  Hội hóa học Đồng Nai

Hoạt động của Hội Hóa học Đồng Nai

 

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH:

1. Đặc điểm, tình hình:

Địa điểm trụ sở chính: 6S, cư xá Phúc Hải, Phường Tân Phong, Tp Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 061.3823099

Hội tập hợp những người hoạt động trong lĩnh vực hóa học, kể cả hóa chất các loại, hoặc quan tâm đến ngành hóa, nhằm : đoàn kết giúp đỡ nhau, nâng cao năng lực chuyên môn nghề nghiệp, sức sáng tạo và sự cống hiến cho sự nghiệp phát triển ngành hóa học, phục vụ tốt các mục tiêu kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh nhà.

2. Chức năng, nhiệm vụ được giao:

a/. Tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, các chính sách và pháp luật của Nhà nước, giúp Hội viên nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, nhận thức rõ vai trò của trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đát nước, động viên hội viên lao động sáng tạo, cống hiến cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

b/. Đẩy mạnh quá trình chuyển đổi phương thức hoạt động của Hội gắn với các nhiệm vụ nhà nước giao. Tăng cường công tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và kinh doanh chuyên ngành theo quy định của pháp luật; tiến hành đào tạo, phổ biến kiến thức cho Hội viên.

c/. Giúp đỡ Hội viên hoạt động nghề nghiệp ở đơn vị, đưa tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và công tác, tham gia giảng huấn và đào tạo chuyên ngành ở đơn vị.

d/. Phát hiện, khuyến khích các tài năng về hóa học phát triển, góp phàn xây dựng và tăng cường đội ngũ của nghề hóa ở địa phương, đạt trình độ ngày một cao.

e/. Quan tâm, giúp đỡ hội viên trong đời sống tinh thần và vật chất, vượt qua khó khăn để vươn lên; tham gia bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên.

g/. Thực hiện những nhiệm vụ là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai, Hội Hóa học Việt Nam.

II. BAN CHẤP HÀNH HỘI HÓA HỌC ĐỒNG NAI

1. Ông Nguyễn Tuấn Phương, Giám đốc Nhà máy Chế biến thịt D&F, Chủ tịch Hội

2. Ông Ts. Nguyễn Huỳnh Bạch Sơn Long, Trưởng khoa Kỹ thuật Hóa học và Môi trường, Phó chủ tịch Hội kiêm Tổng thư ký

3. Bà Đỗ Thị Xuân Thu, Thư ký